Kancelaria Prawa Kanonicznego

Kancelaria Adwokacka Kancelaria Prawa Kanonicznego z siedzibą w Poznaniu,
Słubicka 2, 61-615 Poznań / Filia we Włocławku
Tel. (+48) 660 69 63 48 / e-mail: adwokat@kancelaria-latkowski.pl

Kancelaria Adwokacka Kancelaria Prawa Kanonicznego Mateusz Łątkowski z siedzibą i biurem w Poznaniu wraz z jej filią we Włocławku założona została przez adwokata a zarazem adwokata kościelnego. Mateusz Łątkowski pozostaje bowiem specjalistą obojga praw – prawa świeckiego i kościelnego.Mateusz Łątkowski jest jednym z nielicznych w kraju prawnikiem, który może jednocześnie posługiwać się prawnie chronionymi tytułami zawodowymi adwokataadwokata kościelnego. Kancelaria prowadzona przez mec. Mateusza Łątkowskiego jest najdłużej działającą na rynku prawniczym świadczącą usługi adwokacko – kanoniczne.Mecenas Mateusz Łątkowski dzięki posiadanym uprawnieniom, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, świadczy kompleksową pomoc oraz oferuje obsługę prawną wraz z pełną reprezentacją Klienta, a w szczególności:  • osób fizycznych,
oraz

  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • osób prawnych – spółek,
  • stowarzyszeń i fundacji,

we wszystkich sprawach należących do właściwości sądów powszechnych tj. rodzinnych, karnych, cywilnych, gospodarczych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Adwokat Mateusz Łątkowski reprezentuje także Klientów przed organami ścigania oraz organami administracji państwowej.

Ponadto Mateusz Łątkowski na mocy posiadanych dekretów i zezwoleń otrzymanych od hierarchów Kościoła Katolickiego oraz dzięki zdobytemu w tym zakresie wykształceniu oferuje pełną pomoc prawną stronom przy prowadzeniu procesów przed sądami kościelnymi w całej Polsce, w tym także zastępstwo procesowe przed wybranymi sądami biskupimi, w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności związku małżeńskiego, często nieprawidłowo nazywanymi „rozwodami kościelnymi” lub „unieważnieniem małżeństwa”.

przejdź do Oferty, Specjalizacji i Pro Publico Bono

Adwokat i adwokat kościelny Mateusz Łątkowski oferowane przez siebie usługi świadczy z poszanowaniem przepisów prawa, w tym szczególności Ustawy Prawo o Adwokaturze, Zbioru Etyki i Godności Zawodu ( Kodeks Etyki Adwokackiej ) oraz Kodeksu Prawa Kanonicznegoinstrukcji procesowej Dignitas Connubii dotyczącej prowadzenia spraw o nieważność małżeństw w sądach diecezjalnych.

Przestroga

Mecenas Mateusz Łątkowski w porozumieniu z Sądami kościelnymi przestrzega wszystkich zainteresowanych przed korzystaniem z usług osób lub pseudo kancelarii kanonicznych i kanoniczno – prawnych ogłaszających się w Internecie lub prasie, a nie posiadających wymaganych uprawnień i doświadczenia. Dla Państwa bezpieczeństwa i uzyskania fachowej porady proszę zawsze żądać od osób oferujących pomoc z zakresu prawa kanonicznego przedłożenia dokumentów, w tym także dekretów arcybiskupów lub biskupów, świadczących o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach.